Neem Onze Privacy Policy Door

 
 
 

Content

 1. Het belang van databescherming
 2. Verwerkingsactiviteiten
 3. Rechten van de betrokkene
 4. Contact

Het belang van databescherming

Qrama NV waardeert uw privacy en door deze policy toe te passen wil Qrama NV de data beschermen die ze verwerkt. Qrama NV wil op strategisch niveau vastleggen hoe persoonlijke data beschermd is en welke verantwoordelijkheden aan wie toegewezen zijn. Deze privacy policy omvat geen verwerking door data door derde partijen of diensten exclusief voor klanten. Er is een aparte privacy policy voor klanten die Tengu gebruiken. Als een nieuwe versie van deze policy gepubliceerd is, vervalt de oude.
 
Als een big data verwerker nemen we privacy heel serieus. We behandelen jouw data zoals we zouden willen dat onze data verwerkt wordt door andere bedrijven.
 
De verwerking is gebaseerd op deze grondslagen.
 • Als je ons jouw visitekaart geeft zien we dit als toestemming, we zullen dit enkel gebruiken voor het beoogd doel. Bijvoorbeeld, als je enkel gecontacteerd wil worden over onze cursussen en niet ons product, dan zullen we je enkel contacteren over onze cursussen.
 • Comments op onze blogs of aanvragen voor demo’s zullen verwerkt worden met toestemming.
 • Gegevens voor een cursus verwerken we op contractuele basis, gezien je ons betaalt om deze cursussen te voorzien.
 • Job sollicitaties worden verwerkt onder toestemming, als je ons jouw sollicitatie stuurt zullen we je vragen of we je persoonsgegevens mogen verwerken.
 • Aanvragen voor demo’s worden verwerkt op contractuele basis.
 • Event slots worden verwerkt op basis van toestemming.
 • Alle andere verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op toestemming, tenzij anders vermeld.
In overeenkomst met GDPR, 2016/679 dient dit document als een richtlijn om u te informeren van uw rechten en hoe uw data gebruikt wordt.
 
Al uw data wordt verzameld binnen ons bedrijf en blijft binnen de EU.

Verwerkingsactiviteiten

1. Website

Onderstaande data wordt verwerkt door onze contactformulieren op onze website, zij het het gewone contact formulier of het bel-mij formulier.
 • Naam
 • Bedrijf (optioneel)
 • Straat en nummer (optioneel)
 • Email
 • Telefoonnummer
 • Boodschap
Al uw verzoeken worden enkel meegedeeld aan het relevante deel van het bedrijf. Als uw verzoek technisch is, zullen technische teams gecontacteerd worden om ondersteuning te bieden aan uw verzoek. Als uw verzoek sales georiënteerd is, dan zullen we sales teams vragen om bij te staan.
 
We slaan de data van ons contactformulier op zolang het verzoek relevant is. Als je deze data liever sneller verwijderd ziet, dan kun je ons hiervoor contacteren. Onze contactinformatie staat onderaan.
 

2. Wedstrijden

We verzamelen enkel de nodige data om onze dienst aan jou aan te bieden. De data die we verzamelen is:
 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Adres van je werkplek
Je kan ook toestemming geven om gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden. Dit is niet vereist en heeft geen invloed op je kansen om de wedstrijd te winnen. Je kan je altijd later uitschrijven door ons e-mailsysteem of door ons direct te contacteren.
 
We bewaren deze data voor zo lang het aankondigen van de winnaar en het versturen van de prijs duurt, we beloven dit niet overdreven lang te rekken. Als we deze wedstrijden organiseren, moeten we in staat zijn je te contacteren of je al dan niet gewonnen hebt. Indien je niet gewonnen hebt verwijderen we jouw data na de wedstrijd, tenzij je ervoor gekozen hebt nog gecontacteerd te worden voor andere doeleinden. Als je gewonnen hebt gebruiken we jouw data om je te contacteren voor je prijs.
 

3. Visitekaartjes

Als je ons jouw visitekaartje gegeven hebt, dan hebben we je naam, email telefoonnummer, functie titel, waar we elkaar ontmoet hebben in onze CRM opgeslagen. De eerste keer dat we je gaan contacteren zullen we je de mogelijkheid geven om al je data in ons systeem wissen aan de hand van de “unsubscribe” functie.
 
Als we je nog niet gecontacteerd hebben, maar je zou toch je data verwijderd willen zien van ons systeem, dan kan je ons contacteren van het emailadres of telefoonnummer dat we in ons bezit hebben en we verwijderen bijgevolg al jouw gegevens.
 
Gegevens van visitekaartjes worden in onze CRM geplaatst en blijven daar 2 jaar na ons laatste contact. De fysieke kaart wordt vernietigd zodra deze gegevens in onze CRM geplaatst zijn.
 

4. Cursussen

We organiseren occasioneel cursussen in het gebied waarin we ons specialiseren. Als je wil inschrijven in deze cursussen hebben we gegevens van jou nodig om je goed te kunnen begeleiden. Data die we verzamelen is:
 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Een bericht over wat je verwacht van deze workshop
We hebben deze gegevens nodig om je het gedetailleerde programma mee te delen en om te zien wie er in onze klas zal zitten. We proberen  de opleiding zoveel mogelijk op maat aan te bieden, waardoor we ook graag van jou zouden horen wat je van deze cursus verwacht. We bewaren je data voor 2 jaar omdat we proberen follow-up cursussen aan te bieden en we blijven beschikbaar voor vragen die je zou hebben in verband met deze cursus. Als je je data sneller verwijderd wil zien, contacteer ons en dan verwijderen we deze.
 

5. Blog

Je hebt de mogelijkheid je in te schrijven op onze blog, dit betekent zodra er een nieuwe blogpost is, we je hierover een mail zullen sturen. De data die we hiervoor verzamelen is
 • Naam
 • E-mail
We hebben deze data nodig om je te contacteren zodra er een nieuwe blogpost beschikbaar is. We houden je data bij tot je je uitschrijft. Wil je je uitschrijven? Dan kan je klikken op de link “unsubscribe” onderaan de mail en verwijderen we bijgevolg al je gegevens.

6. Sollicitaties

Als je bij ons komt solliciteren, verwerken we alles wat je meestuurt, wat normaal een email en een CV is. We zullen je vervolgens vragen of we je gegevens mogen gebruiken tijdens het sollicitatieproces. Indien het niets wordt verwijderen we al je gegevens, het email verkeer en elk document dat je naar ons gestuurd hebt. Dit betekent dat, indien je je opnieuw kandidaat stelt je alles opnieuw zal moeten sturen.
 

7. Evenementen

Als je ons wil spreken op evenementen, dan moet je een tijdslot boeken. De data die we hiervoor verzamelen is:
 • Naam
 • E-mail
 • telefoonnummer
 • Bedrijfswebsite
 • Onderwerp van de meeting
 • Tijdslot
Na het evenement slaan we alle info op die je ons geeft met jouw toestemming. Meer informatie kan je vinden in het hoofdstuk ‘visitekaartjes’. Zoniet verwijderen we alle data, maximaal 30 dagen na het evenement.

 

8. ebooks, bedrijfsbrochure

We bieden ebooks & bedrijfsbrochures aan op onze website. De data die we verzamelen is: 
 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfs website
We hebben deze info nodig  om je de documenten te mailen. We verkiezen om onze documenten niet publiek beschikbaar te zetten. In ons eerste contact vragen we je of je geïnformeerd wil blijven door in te schrijven op onze nieuwsbrief. Indien je dit niet wenst verwijderen we je data na 30 dagen, na ons eerste contact. Indien je dit sneller verwijderd wil zien, kan je ons hiervoor contacteren.
 

9. Trial / demo 

Wanneer je toegang wil krijgen tot de demo van Tengu verzamelen we volgende data: 
 • Naam
 • Email
 • Telefoonnummer, optioneel, als je zo wil gecontacteerd worden
 • Bedrijf, optioneel
 • Welke functie je hebt
 • De reden waarom je toegang wil tot de demo
We hebben een paar optionele velden dat ons toelaten een  beeld te vormen van de mensen die onze software willen testen. Dit is enkel bedoeld voor marketing-doeleinden en dient als een geaggregeerd beeld van het type mensen die in ons geïnteresseerd zijn.
 

10. Word een test user / nieuwe feature request

Indien je een test user wil worden of een nieuwe feature wil aanvragen, verzamelen we volgende data
 • Naam
 • Email
 • Bedrijf, zo dat we deze request kunnen prioritiseren indien vereist
 • Waarom je een test user wil worden of deze feature wil aanvragen

11. Nieuwsbrief

Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief verzamelen we volgende gegevens
 • Naam 
 • Email
Indien je deze nieuwsbrief niet langer wil, kan je ons contacteren of op “unsubscribe” klikken onderaan elke mail. Als je je uitschrijft verwijderen we je gegevens. Zolang je je niet uitschrijft, gaan we er van uit dat je geïnteresseerd bent in onze content.
 

12. Tengu

Bij het gebruik van Tengu, verwerken we gegevens op verzoek van een verwerker. Onze gehele dienst is gebaseerd op het verwerken van data aan ons verstrekt. Hoe die data verwerkt wordt, wordt beslist door de partij die ons de data aanlevert. Indien je data wil verwijderen van Tengu, vragen we je om de verwerker te contacteren.

Rechten van de betrokkene

De volgende hoofdstukken lijsten alle rechten van de betrokkene op, wanneer ze Tengu niet gebruiken. Alle vragen en verzoeken omtrent rechten van de betrokkene via Tengu moeten aan de verwerker gesteld worden.
 
Alle verzoeken kunnen geadresseerd worden aan  info@tengu.io of dpo@qrama.io. We verzoeken je om te mailen via het e-mailadres dat wij in ons bezit hebben. Als dat niet mogelijk is gelieve dan een foto van de voorzijde van je identiteitskaart mee op te sturen. We doen om ongeautoriseerde toegang te vermijden. Zodra het verzoek voldaan is wissen we je email en de foto van je identiteitskaart.

 

1. Toegang

Je hebt ten allen tijde toegang tot jouw gegevens. Als je jouw data wil krijgen, gelieve bij je verzoek een geldig bewijs mee te sturen. We zullen alle data aanleveren in een gangbaar formaat naar keuze.

 

2.Rechtzetting

Je kan ons ten allen tijde contacteren om je gegevens te corrigeren. Je kan enkel persoonsgegevens van anderen wijzigen mits een getekende toestemming om dit te doen. We contacteren je eens je verzoek is uitgevoerd.
 

3. Verwijderen

Je kan ons ten allen tijde contacteren om je gegevens te verwijderen. We verwijderen enkel je gegevens indien dit mogelijk is. We kunnen zelfs vragen om informatie stoppen terwijl deze nog actief zijn. Dit stopt dan je verzoek.
Als je je toestemming intrekt, verwijderen we ook al jouw data waar mogelijk.

Contact

We doen ons uiterste best om deze policy zo leesbaar en begrijpbaar mogelijk op te stellen, maar als je vragen hebt rond privacy of deze privacy policy, dan kan je ons contacteren via info@tengu.io of dpo@qrama.io, Qrama NV, +32 (0)9 39 63 202, Dendermondsesteenweg 50, 9000 Gent.
 
We proberen deze policy zo up to date mogelijk te houden. Hebben we iets gemist? Denk je dat er iets niet besproken is? Laat het ons weten! We appreciëren jouw feedback.
 
We vragen om ons eerst te contacteren in geval van problemen, maar alle klachten kunnen bezorgd worden bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Heb je nog vragen over deze policy?

Twijfel dan niet om ons te contacteren, we beantwoorden al je resterende vragen en bezorgdheden met plezier.

Contacteer Ons