De positieve impact van big data

Posted on 12-sep-2019 12:03:42

Afgelopen maanden heeft big data het zwaar te verduren gekregen. Negatieve publiciteit omtrent fout gebruik van persoonlijke data door grote bedrijven zoals Facebook, Google, etc. heeft ervoor gezorgd dat velen onder ons zeer wantrouwig stonden t.o.v. het verzamelen van data. Nochtans zijn er ook tal van positieve voorbeelden, die ik graag voor #PositiveThinkingDay hier even in de kijker zet.

Big data voor veilig schoolverkeer

Om de verkeersveiligheid voor kinderen naar school te verbeteren, werden reeds verschillende big data initiatieven dit jaar opgestart. Zo brachten zij problemen in kaart, waardoor scholen en gemeenten nu doordachte maatregelen kunnen nemen i.p.v. op buikgevoel.

Voor het proefproject AllRide, brachten 65 leerlingen gedurende één maand hun fietsroute live in kaart d.m.v. een slimme fietslamp. Ze deelden daarbij hun feedback over het traject dat ze aflegden. In totaal brachten ze 50 veilige en 49 minder veilige plekken aan.

Een ander initiatief hierrond is Route2school, zij helpen scholen en gemeenten de verkeersveiligheid op schoolroutes grondig te analyseren en informatie over het verplaatsingsgedrag van leerlingen te verzamelen. 800 scholen en 73 gemeenten en steden nemen hieraan deel. Je kan ook zelf eenvoudig een knelpunt melden via hun webapplicatie of mobiele app.

Big data voor betere gezondheidszorg

Big data wordt in de gezondheidszorg steeds meer gebruikt om nieuwe inzichten te verkrijgen.

Zo vond UZ Gent via doorgedreven data-analyse van 7 miljoen datapunten enkele nieuwe risicofactoren die invloed kunnen hebben op het mislukken van borstreconstructies bij borstkankerpatiënten.

Of het e-health platform van de Federale Overheid, die het voor ons allemaal mogelijk maakt om onze gezondheidsgegevens eenvoudig en veilig te raadplegen en voor zorgverleners om meer specifieke informatie zeer snel onderling te kunnen uitwisselen met respect voor de privacy en het beroepsgeheim.

Big data voor een beter milieu

Met de groeiende bezorgdheid rond klimaatsverandering, beginnen we ons meer vragen te stellen over de kwaliteit van onze dagdagelijkse omgeving. De afgelopen jaren waren er dan ook tal van nieuwe initiatieven omtrent het meten van de lucht- en waterkwaliteit in België. De meetresultaten hebben geleid tot meer inspanningen van de overheid, bedrijven en burgers om beter zorg te dragen voor het milieu.

Zo houdt de Vlaamse Milieumaatschappij continu metingen bij van onze lucht- en waterkwaliteit en de buitentemperatuur. Ze vatten dit alles per gemeente samen in een dashboard dat voor iedereen gratis toegankelijk is. Ontdek de data van jouw gemeente hier. Of voor wie meer interesse heeft in real-time inzichten, neem zeker een kijkje bij aircheckr.

Een project dat enorm in de kijker is gekomen was het grootschalig burgeronderzoek CurieuzeNeuzen. In mei 2018, hebben 20.000 burgers data verzameld over de lokale luchtkwaliteit. Hieruit haalden zij een aantal inzichten over wat wijzelf kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Big data voor betere mobiliteit

Ook op het vlak van mobiliteit werd er al veel data verzameld en in kaart gebracht om alles vlotter te laten verlopen. Enkele voorbeelden zijn:

Conclusie

I guess I made my point ... big data moet je niet zien als een bedreiging voor onze privacy of persoonlijke levenssfeer. Maar als een middel om onze samenleving nog verder te verbeteren. Daarom voor vandaag: think positive about big data!

Weet jij nog andere voorbeelden over hoe big data een positieve impact heeft? Deel ze op Twitter met #bigdata #PositiveThinkingDay en tag ons met @TenguPaaS.

Topics: Big Data

Daphné De Troch

Written by Daphné De Troch

CMO & Co-founder at tengu.io | Founder of the DataOps Ghent (DOG) community | Reach out to discuss open sources, DataOps and marketing related topics.

Join our 100+ subscribers!

Stay informed about topic related to DataOps, data management, Tengu, interesting data events.

Subscribe